Sonda
 

Sympozjum Post AHA pod patronatem Klubu 30 PTK oraz czasopisma Cardiology Journal

Strona www: www.postaha.viamedica.pl

Data rozpoczęcia: 29 Luty 2020

Data zakończenia: 29 Luty 2020

Miejsce: Polska

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Poland

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum.