Sonda
 

Kardiologia Inwazyjna 2017;12(5)

W nowym numerze Autorzy piszą między innymi o kompleksowej opiece kardiologicznej, koordynowanej opiece specjalistycznej dla pacjenta po zawale serca i inwazyjnej ocenie istotności czynnościowej zwężeń w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stenozą aortalną.

W dziale CHOROBY STRUKTURALNE SERCA przeczytacie Państwo o tym, że czas na przełom (Wyniki najnowszych randomizowanych badań chorych z przetrwałym otworem owalnym po przebytym kryptogennym udarze mózgu jednoznacznie wskazują na konieczność zamykania ubytku). Dział NIEWYDOLNOŚĆ SERCA wzbogacił się o prace pt. „Denerwacja tętnic nerkowych w leczeniu niewydolności serca”, „Nowe możliwości w leczeniu chorych z niewydolnością serca”. W dziale ELEKTROTERAPIA, można przeczytać pracę pt. „Przezżylne usuwanie elektrod. Techniki, wskazania oraz dostępne narzędzia”. FORUM PRZYPADKÓW KLINICZNYCH to pacjenci z zawałem serca spowodowanym jednoczesnym zamknięciem dwóch tętnic wieńcowych oraz z ostrym zamknięciem dominującej gałęzi okalającej leczone angioplastyką z implantacją dwóch stentów DES metodą DK-crush (u chorego z potwierdzonymi wegetacjami na biologicznej protezie zastawki aortalnej). PRZEWLEKŁE OKLUZJE WIEŃCOWE: „Wsteczna rekanalizacja gałęzi przedniej zstępującej z zastosowaniem dwukanałowego mikrocewnika”. INNOWACJE I POSTĘPY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ: „Innowacje w kardiologii inwazyjnej, październik 2017”.

W dziale Z PRAC ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTK znajdą Państwo relację z wyborów do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a ponadto dowiedzą się, co nowego w EAPCI oraz w AISN, EAPCI oraz PTK. A PO DYŻURZE… Ratyzbona — naddunajska perła. Numer zamyka FOTOPLASTYKON ARTURA KRZYWKOWSKIEGO.

Zapraszamy do lektury!