Sonda
 

Chirurgia Polska 2017; 1-2

W najnowszym numerze Chirurgii Polskiej (2017; 1-2) znajdziecie Państwo:

Prace oryginalne

Ocena stężeń kotyniny oraz wybranych wskaźników odpowiedzi zapalnej u pacjentów poddawanych zabiegom endarterektomii tętnic szyjnych

Elżbieta Świętochowska i wsp.

Czy mikrozatorowość paliczków dystalnych kończyn górnych będąca przyczyną ich martwicy może być spowodowana planową chemioterapią

Damian Ziaja i wsp.

Prace poglądowe

Wyciąg z ruszczyka kolczastego w leczeniu przewlekłej choroby żylnej

Jerzy Chudek i wsp.

Prace kazuistyczne

Przypadki niedrożności żółciowej jelita cienkiego w materiale własnym Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Magdalena Ćwiklińska-Dworakowska i wsp.

Endoluminalne zaopatrzenie jatrogennej perforacji powstałej w przebiegu ESD guza esicy — opis przypadku

Tomasz Klimczak i wsp.

Wewnątrznaczyniowa obliteracja pierwotnych i wtórnych guzów wątroby u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia operacyjnego (doniesienie wstępne)

Damian Ziaja i wsp.

Przetoka kałowa odbytniczo- skórna jako powikłanie niskiej przedniej resekcji z powodu raka odbytnicy i radioterapii

Małgorzata Karolina Polańska-Płachta i wsp.

Przypadek raka pęcherzyka żółciowego — materiał własny

Magdalena Ćwiklińska-Dworakowska i wsp.

Zapraszamy do lektury!