Sonda
 

Acta Angiologica 2018; 24(2)

W najnowszym numerze Acta Angiologica 2018; 24(2) znajdziecie Państwo:

PRACE ORYGINALNE

Aortoenteric fistulas — case report series from the Department of Surgery of the 4. Military Clinical Hospital in Wroclaw over the years 2010–2016
D. Janczak

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

Czynniki wpływające na ryzyko pęknięcia tętniaka aorty brzusznej
M. Leśniak i wsp.

Current views on the prevention of thromboembolic complications in atrial fibrillation
A. Bociek

OPISY PRZYPADKÓW

Early abdominal aortic rupture after Nellix endovascular aneurysm sealing
J. Palacz i wsp.

Respiratory endurance training by means of a Spirotiger in extending intermittent claudication distance — a case study
W. Pasiak i wsp.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

II Konferencja Limfologiczna, Wrocław, Poland

Zapraszamy do lektury!